Historia

Utsiktsplatsen tillkom för mer än 60 år sedan på initiativ från min, Kjell-Åkes far, Nils Lundin, som då var förman i stenbrottet och bl a var ansvarig för avtäckningen av jord m m från kalkstenen som bröts för att användas i cementproduktionen i Hällekis. Vi bodde då på andra sidan vägen och Nils tyckte det skulle vara fint med en utsiktsplats nedanför vårt hus och så blev det. Jag har själv arbetat i stenbrottet och både min farfar Arvid och min far Nils arbetade hela sina liv där. Titta gärna på bilderna som finns vid informationstavlorna intill dammen nere i stenbrottet, där finns Arvid och Nils med på samma bild.